Nemo

Časopis za kulturu i društvo Broj 5/2024

Skrolaj dolje!

Najnovije


17. svibnja 2024.

KAKO JE JUDAIZAM MOGUĆ?


Dobrotvorne ustanove, škole i skupovi lišeni su sjaja, lišeni horizonata, postaju zastarjeli od dana svog osnutka. Pravi događaji, prave stvari nalaze se vani. "Sve židovsko je sramotno", nedavno je izjavio jedan utjecajan vođa židovske dobrotvorne ustanove, a u verziji koja je došla do mene upotrijebljeni je pridjev bio popularniji, još okrutniji i uvredljiviji.......