Nemo

Časopis
za kulturu i društvo

Broj 3/2022

Najnovije

From Matoš to Karakaš, Part 12

Croatian Translation In the blink of an eye, Mickey and I have done eleven laps at Campden Market without me mentioning some of the aces of our literary garden. We were sipping fresh orange juice when I recited a few names to him rather hastily and in a not particularly concentrated fashion: Marinković – Croatian hodgepodge, printed his masterpiece “Kiklop” (Cyclops) in Belgrade...

Od Matoša do Karakaša 12

English Translation I tako, ni ne primijetivši, obiđoh ja s Mickeyem jedanaest krugova po Campdenu, a da mu nisam stigao spomenuti neke važne asove iz naše književne bašče. Već smo pijuckali cijeđenu naranču kad mu ja, više nabrzaka, nego pretjerano koncentrirano, izdeklamirah nekoliko imena: Marinković – hrvatska posla, remek djelo „Kiklop“ tiskao u Beogradu. Dragojević: maločas hvaljeni Mandić...

From Matoš to Karakaš, Part 11

Croatian Translation I believe Tenžera would be satisfied that the atmosphere within which I will think about him will be borrowed from Tin Ujević. “Književnost u domu štampe” (Literature in the house of the press) is the title that Ujević gave to one of his writings in which he got to the bottom of a relationship between a journalist, whose writings are like forewords, afterwords and above...

Od Matoša do Karakaša 11

English Translation Mislim da bi Tenžera bio zadovoljan što će duh u kojemu ću misliti o njemu biti posuđen od Tina Ujevića. „Književnost u domu štampe“, tako je Ujević naslovio jedan svoj tekst i odmah pogodio u bit odnosa koje je između sebe, kulture i čitatelja uspostavio novinar koji je, što god da je pisao, to radio tako kao da piše predgovore, pogovore i nad-govore. Nad-govore jer je...

From Matoš to Karakaš, Part 10

Croatian Translation She is the easiest to sell. It would be sufficient to put subtitles on a couple of documentaries about her, and there would be no young person – still disgusted by our hypocrisy – who wouldn’t have thought, hm, sure, I’ll read that, the corrupt ones are no good, they have burdened their books with so many things – all in vain because they are nothing but two-faced...

Od Matoša do Karakaša 10

English Translation Nikoga ne bi bilo lakše prodati od nje. Bilo bi dovoljno titlovati onih nekoliko dokumentaraca i nema mladog čovjeka, još uvijek zgađenog našim licemjerjem, koji ne bi pomislio, pa da, to ću čitati, ovi mućci nisu nizašta, uzalud im sve što su dovukli u svoje knjige kad su takva dvolična govna. Kombinacije, kombinacije, kombinacije, kombinacije. A Vesna Parun, evo, na primjer...

Bog u spinoze i u Mulla Ṣadre

O Bogu filozofâ i Bogu objave U Spinozinoj Etici kao cjelovitome filozofijskome nauku kao ključni pojam ispostavlja se sućina (substancija). Na isti način ključni pojam Mullā Ṣadrine Uzvišene mudrosti jest ono biti (tj. bitak). A kad se ta dva pojma usporede – kad se usporedi kako Spinoza definira sućinu, i kako Mullā Ṣadrā definira bitak – moći će se raspoznati sličnost, koja može biti podloga i...

From Matoš to Karakaš, Part 9

Croatian Translation Here’s someone who called us all stupid. He said it in a way which made everybody think that almost all others are stupid, but not themselves and not their closest ones. He was exceptionally intelligent and rumour had it that whoever visited him came in like a fool and left as a complete idiot. The tests for his interlocutors fell into the realm of the basic primary...

Od Matoša do Karakaša 9

English Translation Evo jednoga koji je za sve nas rekao da smo glupi. A rekao je to na takav način da je svatko pomislio kako se to odnosi na skoro sve ostale, samo ne na njega i njegov najuži krug. Bio je strahovito inteligentan i pričalo se kad dođeš kod njega da dolaziš kao budala, a izlaziš kao kompletni idiot. Baza njegovih testova sugovornika bilo je osnovnoškolsko znanje, glavni grad...

Perkelt

Milanov krevet bio je prazan, a iz dnevne sobe dopirali su zvukovi televizijskog programa. Marinko se pridigao i nakašljao, na što je sobom protrčao oveći miš. Nije uhvatio odakle je životinja izišla, ali vidio je kako brzometnim nožicama grabi ispod stolice i u dnevnu sobu. Izvukao je novčarku ispod jastuka, odložio je u ladicu noćnog ormarića te nabio stopala u patike i ustao iz kreveta...

Kategorije

Objave