Eseji


21. lipnja 2024.

Musil i mišljenje (parabola s Heideggerom)


Sve o čemu Musil piše i o čemu Urlich, junak njegova romana, razmišlja, ponajprije se odnosi na vrijeme neposredno prije Prvoga svjetskoga rata, ali u čitanju i razumijevanju onoga o čemu Musil piše ne treba smetnuti s uma ni činjenicu kako on to piše dvadesetih i početkom tridesetih, dakle u godinama bučnog nastupanja nacionalsocijalizma na javnu pozornicu, čega se – za razliku od Heideggera – Musil užasavao; nehumane postavke tog pokreta bile su mu od početka jasne i od toga je naposljetku i doslovno morao bježati. ...