Eseji


8. rujna 2023.

Roger Caillois: Poncije Pilat


U trajnom fokusu Cailloisovih razmišljanja o imaginaciji i estetici nalaze se analogije između prirodnog kozmosa i ljudskog društva i kulture.