Nemo Časopis za kulturu i društvo


Nakladnik

UDRUGA MALI NEMO SLJEMENSKA 94, 31000 OSIJEK

E-MAIL: udruga.mali.nemo@gmail.com

Podatci o časopisu

Glavni urednik: Dario Grgić
ISSN 2718-5664

Elektronička publikacija: Prva godina postavljanja, 2020.
E-MAIL: udruga.mali.nemo@gmail.com

Jedan broj časopisa podrazumijeva jednu kalendarsku godinu.