Jagor Bučan


17. studenoga 2023.

Svjetlo istine


Istinski vidjeti znači uvidjeti; u protivnome riječ je tek o refleksiji svjetlosti na retini oka koja rezultira refleksnim metaboličkim reakcijama.