AutorDario Grgić

From Matoš to Karakaš, Part 12

F

Croatian Translation In the blink of an eye, Mickey and I have done eleven laps at Campden Market without me mentioning some of the aces of our literary garden. We were sipping fresh orange juice when I recited a few names to him rather hastily and in a not particularly concentrated fashion: Marinković – Croatian hodgepodge, printed his masterpiece “Kiklop” (Cyclops) in Belgrade...

Od Matoša do Karakaša 12

O

English Translation I tako, ni ne primijetivši, obiđoh ja s Mickeyem jedanaest krugova po Campdenu, a da mu nisam stigao spomenuti neke važne asove iz naše književne bašče. Već smo pijuckali cijeđenu naranču kad mu ja, više nabrzaka, nego pretjerano koncentrirano, izdeklamirah nekoliko imena: Marinković – hrvatska posla, remek djelo „Kiklop“ tiskao u Beogradu. Dragojević: maločas hvaljeni Mandić...

From Matoš to Karakaš, Part 11

F

Croatian Translation I believe Tenžera would be satisfied that the atmosphere within which I will think about him will be borrowed from Tin Ujević. “Književnost u domu štampe” (Literature in the house of the press) is the title that Ujević gave to one of his writings in which he got to the bottom of a relationship between a journalist, whose writings are like forewords, afterwords and above...

Od Matoša do Karakaša 11

O

English Translation Mislim da bi Tenžera bio zadovoljan što će duh u kojemu ću misliti o njemu biti posuđen od Tina Ujevića. „Književnost u domu štampe“, tako je Ujević naslovio jedan svoj tekst i odmah pogodio u bit odnosa koje je između sebe, kulture i čitatelja uspostavio novinar koji je, što god da je pisao, to radio tako kao da piše predgovore, pogovore i nad-govore. Nad-govore jer je...

From Matoš to Karakaš, Part 10

F

Croatian Translation She is the easiest to sell. It would be sufficient to put subtitles on a couple of documentaries about her, and there would be no young person – still disgusted by our hypocrisy – who wouldn’t have thought, hm, sure, I’ll read that, the corrupt ones are no good, they have burdened their books with so many things – all in vain because they are nothing but two-faced...

Od Matoša do Karakaša 10

O

English Translation Nikoga ne bi bilo lakše prodati od nje. Bilo bi dovoljno titlovati onih nekoliko dokumentaraca i nema mladog čovjeka, još uvijek zgađenog našim licemjerjem, koji ne bi pomislio, pa da, to ću čitati, ovi mućci nisu nizašta, uzalud im sve što su dovukli u svoje knjige kad su takva dvolična govna. Kombinacije, kombinacije, kombinacije, kombinacije. A Vesna Parun, evo, na primjer...

From Matoš to Karakaš, Part 9

F

Croatian Translation Here’s someone who called us all stupid. He said it in a way which made everybody think that almost all others are stupid, but not themselves and not their closest ones. He was exceptionally intelligent and rumour had it that whoever visited him came in like a fool and left as a complete idiot. The tests for his interlocutors fell into the realm of the basic primary...

Od Matoša do Karakaša 9

O

English Translation Evo jednoga koji je za sve nas rekao da smo glupi. A rekao je to na takav način da je svatko pomislio kako se to odnosi na skoro sve ostale, samo ne na njega i njegov najuži krug. Bio je strahovito inteligentan i pričalo se kad dođeš kod njega da dolaziš kao budala, a izlaziš kao kompletni idiot. Baza njegovih testova sugovornika bilo je osnovnoškolsko znanje, glavni grad...

From Matoš to Karakaš, Part 8

F

Croatian Translation Well, then – let us listen to Vesna Parun and glance at Ujević’s horoscope: “Great poets always have Mercury, the Moon, and Gemini and Sagittarius (Dante… Tin Ujević…) in the Meridian.” And what is that supposed to mean? The influence of Mercury, the planet closest to the Sun with a stretched and eccentric ellipses, which orbits the Sun in 88 days only...

Od Matoša do Karakaša 8

O

English Translation I onda, a da poslušamo Vesnu Parun, bacimo oko na Ujevićev horoskop: „veliki pjesnici uvijek imaju u Meridijanu Merkura, Mjesec i zviježda Blizance i Strijelca (Dante… Tin Ujević…)“. A što to znači, molit ću lijepo? Upliv Merkura, on je planet najbliži Suncu, rastegnute i ekscentrične elipse, oko Sunca prođe za samo 88 dana. „Takvi su i njegovi uplivi na čovjeka. Zašto? O tom...

Kategorije

Objave