Recenzije


5. travnja 2024.

Dva hercegovačka pisca


Ono što se u "velikom" romanu čini kao neravnine, u "malom" romanu može da izgleda kao planina koju čitalac neće biti u stanju da pređe.