Gaston Bachelard


29. ožujka 2021.

Sanjarije k djetinjstvu III


Svako je djetinjstvo bajkovito, prirodno bajkovito. To ne znači da je ono osobito podložno utjecaju, kao što se suviše olako misli, posve artificijelnih bajki koje mu se pripovijedaju i koje služe ponajviše za zabavu pripovijedajućeg pretka. Koliko se mnogo baka ophodi prema svojim unucima kao prema malim budalama! Ali dijete sa svojim prirođenim oštroumljem raspiruje strast za pripovijedanjem, vječita ponavljanja svojstvena pripovjedačkoj starosti. Djetetova ......