Ivan Cingel


29. rujna 2022.

Simulacija Simulacije


Gore lijevo pa desno: karton. Simulacija predsjednice. Gore lijevo pa lijevo: meta-karton. Kartonska simulacija kartonske simulacije. Ali možda se čak i ne radi o tom redoslijedu. Simulacija prethodi zbilji, rekao je Baudrillard, živi svoj vlastiti život, kao kopija kojoj ne treba izvornik. Doista, kako znamo da je na slici gore lijevo entitet s desne strane prethodio onom s lijeve? Što ako je puna istina prizora upravo u tome da je meta-karton ono prvo što je postojalo? Zar ne da ovdje nije Kolindin otisak imitirao živu Kolindu, već je živom predsjednicom bila upravo time što je za čitavog mandata sjajno oponašala vlastiti meta-karton? ......