Fransoa Zurabišvili


3. svibnja 2023.

Delez. Filozofija događaja (III.)


Obrnuto, ako mišljenje misli samo pod uslovom nekog susreta, ono je „prirodno“ u stanju obamrlosti. Glupost je taj uslov mišljenja kao prosta sposobnost, „naime ono ne misli ako ga ništa ne prisiljava na mišljenje“ (RP, 440-441/353). Delez je ovde najbliži i, istovremeno, najudaljeniji od Hajdegera. Najbliži zato što preuzima ideju da se sposobnost mišljenja tiče proste mogućnosti, a ne još uvek kapaciteta i preuzima slavni motiv koji otud proističe: „Još uvek ne mislimo“ . Najudaljeniji zato što zamera Hajdegeru, videli smo, da nije raskinuo s dogmatskom temom prijateljstva – „Otud metafore dara koje se zamenjuju metaforama nasilja“ (RP, 239/188). Hajdegerova reč je, dakle, povezana s problematikom gluposti. Glupost se ne tiče samo činjenice, već i prava, ona pripada samom pojmu mišljenja zato što ništa ne jemči postojanje nekog prirodnog afiniteta između mišljenja i istine. Glupost predstavlja strašniju pretnju od greške koja je uvek spoljašnja.......