Hombre: Top liste


22. studenoga 2023.

OSAMDESETE: DANI (PRIJE) VINA I RUŽA 3. dio


Isuse, koliko frustracija na tako malom prostoru! Adolescencija je pakao, a Gordon Gano je to izrekao jasno i uvjerljivo kao nitko prije niti poslije. Na kraju balade, ovim se pjesmama.........