Octavio Paz


7. rujna 2020.

Octavio Paz u Indiji


Octavio Paz (1914.–1998.), meksički pjesnik, esejist, prevodilac, nobelovac, prema svemu sudeći najdublje je i najobuhvatnije od svih pjesnika Zapada zadro u Istok. Nakon njemačkih romantičara i američkih transcendentalista koji su na osnovi šturih obavijesti o Istoku mahom tek manje ili više plodno fantazirali, nakon pjesnika-putnika koji su tumarali Indijom i drugdje sveudilj fascinirani egzotikom, poput Henrija Michauxa, pa jednog T. S. Eliota koji je neko ......