AutorMaurice Blanchot

Jezik fikcije

J

Prihvaćamo da riječi neke pjesme nemaju istu ulogu i ne održavaju iste odnose kao one općega jezika. No već i priča napisana u najjednostavnijoj prozi pretpostavlja duboku promjenu u samoj prirodi jezika. Ta je promjena implicirana u najneznatnijoj rečenici. Ako u uredu gdje radim u podsjetniku nađem poruku: „Telefonirao šef ureda“, moj će odnos prema tim riječima biti posve drugačiji nego ako...

Kategorije

Objave