Ivan Vidić


8. srpnja 2020.

Sat koji otkucava samo tik


Postoji dio svemira u kojem vlada sklad i red, ali postoji i dio svemira u kojem vlada sve obrnuto – tamo caruje divljaštvo i okrutnost, mnogoboštvo divljih bogova koji se mahnito tuku, udaraju takvom silinom koja lomi i uništava sve pred sobom. Oni zadaju udarce tako snažno da kovitlaju zvijezde i premještaju svjetove, u svojoj borbi oni razbacuju sfere kao bijesna djeca svoje igračke, pikulaju se sa zvijezdama, mlate se po glavama plamenim sjekirama, topuzima i ......