Hai Zi


8. srpnja 2022.

Izabrane pjesme


Proslov „Ja sam Zha Haisheng, nastavnik filozofije na Kineskom sveučilištu političkih znanosti i prava. Moje samoubojstvo nema veze ni s kim. (...) Neka se rukopisi mojih pjesama predaju Luo Yiheu iz književnog časopisa Listopad.“ Tako je glasila poruka pronađena među stvarima koje je kineski pjesnik Hai Zi imao uza sebe kada se 26. ožujka 1989., dva dana nakon svoga dvadeset petog rođendana, bacio pod vlak u blizini Shanhaiguana, tristotinjak kilometara istočno od Pekinga. U torbi koju je nosio toga dana nalazila se Biblija, izabrane pripovijetke Josepha Conrada, Thoreauov Walden i Heyerdahlova Ekspedicija Kon-Tiki. ......