AutorGeorges Bernanos

Revolucija i sloboda

R

… danas ću vam govoriti prije svega o revoluciji. O demokraciji ću vam govoriti neki drugi dan, na primjer na fašnik… ili bolje, iz obzira spram vjerskih navada gospodina Schumanna i pokorâ koje nas čekaju (univerzalna korizma), na pepelnicu. Svijet je poprilično natrpan pepelom. Pepelnica bi mogla biti blagdan koji se slavi u cijelome svijetu...

Kategorije

Objave