Georges Bernanos


14. prosinca 2020.

Revolucija i sloboda


... danas ću vam govoriti prije svega o revoluciji. O demokraciji ću vam govoriti neki drugi dan, na primjer na fašnik... ili bolje, iz obzira spram vjerskih navada gospodina Schumanna i pokorâ koje nas čekaju (univerzalna korizma), na pepelnicu. Svijet je poprilično natrpan pepelom. Pepelnica bi mogla biti blagdan koji se slavi u cijelome svijetu.......