J

28. svibnja 2023.

Jecaji iznad Sunca (VII.)

Žuđena vedrino!

Kraljice spokoja!

Ti jeko smrti iz sumračnih dola,

Sad šutim tvoj predsmrtni poj –

I gledam u novo!

Što gle! sad blista, zlatno,

Na rukama mojim –

Otajstvo zore, nikad suđeno

Snu koji snivaše on,

Neki drugi mladić,

Što tako se hitro okrenuo

Vjetru, nenadano,

Prignuvši lice čudotvorstvu noći

(Jer na vjenčanje bješe prizvan i on);

I žuđen još od pupoljka sitnih,

Što zveckavi bjehu uokolo,

Zgrabljen stiscima zore –

Koja opet sviće, al’ druga –

Od noći predana,

Mirišljavim, mekim rukama,

Svenazočnom jedinstvu dana, –

Da bi se opet slio u drugo,

Ali nesnivano snom,

Praznujuć početak i grleći kraj...

(Ne mogaše više gledati on, jer

Lice mu bješe sleđeno svo!):

Al’ tu, pred nama, pruža se

Vječnost sva u zahvatu

Pojedinačnog prigrapka smrti,

Upućenog na strah i odjarmljenog

Sa tuđosti svom, što

Sija bez sunca, al’ prži,

Jer nismo navikli gledati noć...

– Možda je dobro spoznati strah

I ćutjeti bol pokretima vođenog

Zbitkom onog suđenog – da, naime,

Svjetlost nosimo, pokrenuti igrom

U miru, svečanom...

Al’ drugo nam se čini –

Da jesmo bitni, ovako,

U igri, zauvijek plamteći

Nekom buktinjom ruku,

Koje se pružaju hitro

U dohvaćaju uvijek prosutog

Lika pepela žitka vlastitog!

Jer, samo smo trnut!

Al’ prepun sreće!

I obiljem svojim što hrli

U van, u sebi samome

Vječno zaigran, plamteći

Doba svojih lomova!

Al’ sada mi reci,

Gorući tinjkom, priču, što

Opet čuti je neću,

Dok sam ne stinjam

Riječi posljednjom, onom,

Što tako se brzo smiri sa

Sobom, hodeć u mrak,

Gostujuć sebe, u strahu

Bez sunca, navikloj,

Uvijek svjetlinom što buđaše nas

Kad bijasmo samo usnuti san.

I tvoja ljubav gleda;

Ljubav što bez straha te

Hitnula ‘amo, u zlatnu noć,

Da praznuješ silno i, proklinjuć,

Bjesniš o umoru svom –

Samotih da pjevaš o onom

U dubini noći

Suncem pokrenutom!

_______

Kraj poriče početak!

Moja je misao mrtva.

Mrtav je i moj san.

Zar nisu mrtvi i dotoci

Izliva našega jutra?

Nije li minuo posljednji dan.

Prestajem sada; dok trajem

Past ću, i opet smrtnu

Podići glavu – da gledam!

Mnogojutra zoro!

Tebi se klanjam!

Al’ tvoju istinu ne znam –

Tek glasno pjevam pjesmu

Koja me sažima - - -

– Cvjetaju nagdje svici;

Žubore negdje potoci;

Al’ zemlja šuti.

Jer, sin je danas nađen ukopan

Sa udubljenim očima

( – koja su negda nosila

jutra puna novih sutona! – )

Ali, naša tama je nevidljiva

I u zemlju se baca još

Čitav plod, i trudi se nada,

Vođena rukom starih bogova.

Ali sudba se ne zna!

I slučaj je sretan kada se zbije!

To je pjesma!

To je hvala!

Tek, slika čovjekova

Zanavijek blista,

Nošena ćudima nevremena,

Jer to je prisnost mira:

Biti navjestilac, i biti dar,

I biti potomak grobova!

Zauvijek ostaj mirna

Planino starih bogova,

Jer ja sad nestajem –

Da bila bi pjesma!

(Ona ne pozna)

(1992.)

Autor

Borislav Ristić

Kategorija

Ulomci - Domaći autor