AutorGordan Nuhanović

Leksikon udaljenih gradova

L

„Taj neobični grad prvi sam put ugledao 1933. – grad koji ni po čemu nije ličio ni na jedan drugi na svetu. I sećam se dobro koliko me je tada očarao.“ Tim nas riječima Jurij Osipović Dombrovski uvodi u roman „Čuvar starina“ koji se uprizorio u tom „gradu koji nije ličio ni na jedan drugi na svetu“, između ledenjačkih klisura, jabučnjaka, čipkastih građevina arhitekta Zenkova i goleme stepe što...

Kategorije

Objave