Badinages I.

B

À l’esprit immortel de Rivarol, badinageur suprême

“Badinage” – A. Šala bez težine, vesela i maštovita djetinjarija; B. Beznačajna stvar, trica; C. Način lova na patke kad ih se privlači uz pomoć psa koji trči po sprudu. (TLFi)  

PROSLOV ČITATELJSKOM NARODU

Probudi se sada, oj narode čitalački,

Kom dosta je već vreća prepunih mački!

Ovdje ćeš naći, jamčim ti, sve što ti treba

Da vineš se visoko, mnogo više od neba.

Jer otkad i ono pod nokat sverazorni pade

Prazno ko ćup, bez slovca i bez nade,

Sve što ostaje nama ove nasušne su riječi

Koje ne zatire ništa, koje ništa ne priječi.

Evo, zapušit nam odasvud naše trube

Jerihonske žele. Kažu: vaše riječi su grube,

Te vaše rime odveć starinske i drske:

Nije čovječanstvo više ona šuma od trske

(Kao što mišljaše vaš iskvareni Blaise)

Da vladao bi njime neki monarh il knez.

U šumi našoj svi jednaki su, svi slobodni već

Da fućka im se živo što ima tko za reć’! 

Vaše besjede su trice, opasne k tome,

Što izdanke naše mlade svijaju i lome.

I mi znamo – vidite – služiti se srokom,

Ne zaostajemo za vama ni okom ni skokom.

Proći nećete nikad kroz zid naših mreža,

I kad-tad, obećajemo vam, j…. ćete ježa.

Tako oni govore, tako oni prijete.  

A ako u svom uspiju, onda zbogom svijete.

Zato, oj narode, dok ne dođu nam glave,

Ti navali bez straha na sve riječi prave!

KAD BI BILA

               “Telle est la foi de Léon Bloy”

                                                      Verlaine

Kad bi bila vjera moja

Ko u onog Léon Bloya,

Ne bih ja vam piso ova

Na ekranu mrtva slova.

Gledao bih posla svoja,

Brojao bih i bez broja,

Riječ bi bila kratka moja:

Ne i ne, pa isponova.

Kad bi bila vjera moja 

Od ludoga toga soja,

Već bih bio izvan stroja:

Živio bih i bez krova,

Pisao bih i bez snova.

Ko u onog Léon Bloya,

Kad bi bila vjera moja.

BENE VIXIT…

Imao je možda pravo Ovidije stari, ali

Sve što je rekao, rek’o je u polušali.

Danas, potpuna se i bez mane ozbiljnost traži

Na radnom mjestu, u krevetu, vrtu i garaži:

Nema nam više, baš nikome, mile-lale,

Kao onda kad riječima stvari su se zvale.

Tko danas se misli u pravilnom gibat ritmu,

Prepustiti se mora savršenom algoritmu.

A sve drugo ono, ma sve je to postalo

Totalno zastarjelo, i krajnje zaostalo.

Znaj: u vrijeme ovo živ tko želi biti

Od zuba se vremena na vrijeme mora skriti.

Zato požuri sad, nemoj se dvoumiti,

Dok ne bude prekasno cijepi se i ti!

BUDNICA BUDUĆNOSTI

“Na svijetu postoji jedno carstvo,

U njemu caruje mudarstvo,

U njemu je sve snažno, u njemu je sve pravo,

U njemu svi zarađuju.”

Pjevali su tako mudarstveni prvaci,

Dok držahu još Mudari sve u svojoj šaci;

Pjevalo se tako u ono drevno doba,

Kad živjelo se još od kolijevke do groba.

Kad ginulo se još za domovinu svoju

Vazda u tuđini, u pravedničkom boju.

Pjevali su tako svi normalni ljudi…

Kad pojavi se – otkud? – onaj đavo hudi.

O tome najradije ništa ne bih piso:

Od užasa takvog preže svaka miso.

Uđe rat na vrata, harati stade

Bolesne i stare, al – vjeruj! – i mlade!

Oduzeo on je nebrojivo života,

Do danas još ta se oplakuje strahota.

Buvarom i krabuljom udriješe po njemu,

Al opr’je on se čvrsto, svačemu i svemu.

Svijeta ovog kraj na obzoru već bješe,

Nemaše sad ljudi čime da se tješe:

Neki bi da nestanu, neki da polete,

Koji mogu sve bježe na daleke planete.

I bez sumnje svake, svršetak bi to bio,

Da preokret se nije dogodio mio.

Posustahu već svi, svi predaše se kobi,

Kadli novu nadu čovječanstvo dobi.

Nad domovinom našom nova zvijezda sinu,

Zasjeni i Rusiju, zasjeni i Kinu!

I proširi se zatim po svem bijelom svijetu,

Mir donese žuđen ugroženom planetu.

Zmaju vojska naša, sred pošasti i vatre,

Iglicama napokon živu glavu satre.

Dušmanina svlada nakon bezbrojnih muka,

Na radost i veselje globalnoga puka.

Otad svi živimo u sigurnosti, strahu,

Da ne ponovi se sve što nam napričahu.

Odani tom novom zakonu i slovu,

Svima nam je sada pjesmu pjevat novu:

“Na svijetu postoji jedno carstvo,

U njemu caruje ljekarstvo, 

U njemu je sve zdravo, u njemu je sve jasno,

U njemu svi surađuju.”

Pod znakom i žezlom božanskog Antonija,

Tako danas pjeva Slobodna Moronija. 

VELIKANIMA

Sjetite se, velikani,

Što ste bili još do lani:

Jutarnjaci, večerinci,

Našijenci i tuđinci,

Svi od reda odabrani.

Čistim uljem pomazani,

Starih slava veterani:

Kada još ste bili klinci,

Sjetite se, velikani.

Po mrežama raštrkani

Digitalni partizani,

Vječno mladi omladinci,

Koji u sjeni, koji u sinci –

U kakvoj ste sad banani,

Sjetite se, velikani.

PREPORUKE GLOBALNE KOMISIJE ZA POSTUPANJE U HITNIM SITUACIJAMA PROUZROKOVANIM ISTIMA 

(skraćena verzija za javnost)

1. Sve zemlje članice svijeta pozivaju se da uvaže sve smjernice već donesene (ECRP, čl. 2/3 i 1§1, MRLJG 3n5, pr. 25, kol. i MI.666Q, Gs5Gf16/smic: www.ngzme.gl., etc.) u vidu smanjenja rizika od rizika.

2. Sve zemlje članice pozivaju se da se, u skladu sa zatečenim stanjem te prethodno uvedenim mjerama (27. srpnja 1377, veljača-ožujak 2020), pobrinu za pospješenje kapacitiranosti efikasnog kapaciteta u borbi protiv novonastalih situacija te učinkovitom sprječavanju onih nastajućih i/ili predviđenih. S obzirom na dokazanu visoku razinu rizičnosti, Komisija izražava zabrinutost za širenje rizika i u druge pogođene dijelove izravno ili neizravno pripadne nadležnosti GK.

3. U svrhu učinkovitog olakšavanja provedbe navedenih mjera, Komisija svim članicama namjenjuje znatna financijska i tehnička sredstva za suzbijanje rizika razmjerno njihovoj spremnosti usvajanja iznesenih prijedloga.

4. U svrhu očuvanja i poticanja gospodarskih i socijalnih aktivnosti zemalja članica, Komisija predlaže dugoročni plan oporavka i razvoja temeljen na unaprjeđenju računalnih tehnologija nadzora rizika i drugih oblika komunikacije. Uzimajući u obzir različite socioekonomske prilike i potrebe zemalja članica, Komisija predviđa raspodjelu sredstava prema prioritetnim osima: a) jačanje infrastrukture za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, b) poboljšanje poslovne konkurentnosti primjenom istraživanja i inovacija; c) jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; d) jačanje socijalnog uključivanja i zdravlja primjenom istraživanja i inovacija; e) zaštita okoliša i održivih resursa primjenom istraživanja i inovacija; f) poboljšanje regionalne povezanosti i mobilnosti primjenom istraživanja i inovacija; g) unaprjeđenje obrazovanja primjenom istraživanja i inovacija; h) tehnička pomoć primjenom istraživanja i inovacija. Prihvaćanjem navedenih prioriteta, zemlje se članice obvezuju na učinkovitu suradnju i u relevantnim područjima liječništva, kulture, novinarstva, turizma, uslužnih djelatnosti, privatnog te obiteljskog života.             

5. Ove kao i druge preporuke Komisije neopozive su i stupaju na snagu danom donošenja. 

6. Zemlje članice slobodne su odbiti Preporuke u potpunosti ili djelomično, uz odgovarajuća pravna objašnjenja i do naznačenog roka. Dotad su obvezne provoditi sve njihove točke te redovito izvješćivati Komisiju o svom radu. Svi eventualni sporovi rješavat će se pod nadležosti Suda Globalne Komisije (GCC). Komisija zadržava pravo, nakon podnesnog prigovora i procjene rizika, ukidanja prava vladama zemalja članica na priziv, u slučaju da prosudi (temelj. JBS-E, čl. 34, URG-PAKT, dr. 724/3) kako su rizici takvog postupanja suviše rizični. 

ENVOI

Neću više ništa da kažem. Što kazah, kazah.

A što ne kazah, slobodno neka ode u prah.

Ako sam uvrijedio koga, neka mi prosti:

Riječi moje ne sadrže baš nikakve zlosti.

To nespretne su dosjetke, dječje igrarije,

Što ne kazuju drugo do naše svinjarije.

Ja volim sve ljude, jer i ja sam čovjek isto,

I stvari uvijek volim izvesti na čisto. 

Jer, mada volim sve, naročito volim one

Što ozbiljno shvaćaju kad dijele im bombone.

Čitaoče dragi, zato iskreno te molim

Da znaš da te – ma što rekli – kao svoga volim.

Autor

Marko-Marija Gregorić

Kategorije

Objave