AutorStevan Kovács Tickmayer

Od gregorijanskog korala, preko Novog Doba pa do Muzike Sveta

O

(Vere i zablude jednog segmenta neoliberalne muzičke kulture. Odlomci za jednu moguću opširniju studiju) Francuski filozof i sociolog Geroges Sorel doživeo je sudbinu nemalog broja mislilaca svoga vremena: beše hvaljen ili optuživan – u zavisnosti sa čijih su mu pozicija laudacije ili pokude bivale upućivane – da je u svojim razmišljanjima i teorijskim radovima inspirisao kako mnoge...

Kategorije

Objave